Laskettelusiteet – Osto-opas

Laskettelusiteet ovat väittämättä yksi tärkeimmistä varusteista rinteessä. Hyvä lasketteluside estää mahdolliset ei-toivotut laukeamiset kovassa paineessa, jotka voivat aiheuttaa todella pahoja törmäyksiä. Sopiva lasketteluside myös aukeaa kaatuessasi, estäen mahdolliset vammat etenkin polville. Miten oikeiden laskettelusiteiden valinta sitten tapahtuu? Lue lisää niin käymme läpi vaihe vaiheelta kaiken mitä sinun tulee tietää laskettelusiteitä hankkiessasi. Käymme myös läpi laskettelusiteiden säätämisen ja DIN-asetusten muokkaamisen sopivaksi sinulle.

 

Laskettelusiteitä myyvät muun muassa Scandinavian outdoor ja Stadium

Laskettelusiteiden valinta – vaikuttavat tekijät:

 

Laskutyyli ja siteiden käyttötarkoitus

Laskettelusiteiden valinnassa täytyy huomioida ensisijaisesti laskutyylisi sekä käyttämiesi laskettelusuksien tyyppi, sillä rinnesukset, kilpasukset, twintip-sukset ja vapaalaskusukset käyttävät erilaisia siteitä. Rinnesuksissa tulee side useimmiten mukana, mutta etenkin twintip- ja vapaalaskusuksissa side täytyy valita itse tai hankkia erikseen.

Twintip-suksiin soveltuvat siteet ovat yleensä profiililtaan matalampia rinnesuksiin verrattuna. Matala profiili tuo tasapainopistettä alas. Parkkisuksiin tarkoitetut siteet kestävät yleensä myös hyvin iskuja.

Vapaalaskusuksiin sidettä ostaessa täytyy miettiä hankkiiko suksiin tavalliset alppisiteet vai touringiin soveltuvat randositeet, joissa kantapää saadaan irroitettua lukituksesta hiihtositeen tapaan.

Lisää eri käyttötarkoituksiin sopivista siteistä myöhemmin tässä artikkelissa.

Laskutaito

Laskutaito vaikuttaa olennaisesti laskettelusiteen valintaan. Yleisesti voidaan ajatella, että mitä kokeneempi laskija on, sen vauhdikkaammin hän yleensä laskee. Lisääntynyt vauhti vaatii kovempaa vääntöä kestävää sidettä ja korkeampia DIN-arvoja, joista lisää alempana.

Laskijan paino ja DIN-arvo

Laskijan paino on ehkä olennaisin tekijä sidettä valitessa. Mitä painavampi laskija on, sen enemmän voimaa välittyy laskiessa siteeseen ja sen jämäkämmän siteen hän tarvitsee.

DIN-arvolla määritetään voimaa, joka tarvitaan laukaisemaan side auki. DIN-arvo on kaikkien sidevalmistajien adoptoima määritelmä, joka mittaa voimaa. Siteen tulee aueta kaatumisen yhteydessä, jotta laskija ei loukkaantuisi pahemmin. Siteiden DIN-arvoa säätämällä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka paljon voimaa siteen laukeamiseksi tarvitaan eli kuinka helposti side aukeaa. Mitä matalampi DIN-arvo on, sen vähemmän voimaa tarvitaan siteen laukeamiseen.

Tietyssä sidemallissa on aina tietty DIN-asteikko, esimerkiksi kouluikäiselle laskijalle sopivissa siteessä asteikko on yleensä 2-7. Siteen DIN-arvoa voidaan siis säätää arvojen 2 ja 7 välillä. Useimmissa siteissä DIN-asteikko on noin 3-11 paikkeilla. Kokeneemmille laskijoille tarkoitetuissa siteissä DIN-asteikko saattaa yltää jopa 18 asti.

Aloittelijoille sopiva DIN-arvo saadaan käytetään seuraavaa laskukaavaa: henkilön paino / 10 – 1 = sopiva din arvo.

Esimerkiksi 75 kiloiselle laskijalle sopiva DIN-arvo löytyy seuraavalla tavalla: 75/10-1=6.5

Kokeneemmilla laskijoilla DIN-arvo voi nousta huomattavasti tuon laskukaavan yläpuolelle.

Jarrujen leveys

Laskettelusiteen takaosan reunalla törröttää kaksi suksen reunan yli ulottuvaa metallisauvaa, joita kutsutaan jarruiksi. Jarrujen idea on pysäyttää suksi siteen aukeamisen jälkeen, jotta suksi ei jatka matkaansa rinnettä pitkin. Suksimallin leveys vaikuttaa siteiden valintaan, sillä siteiden jarrujen tulee olla sopivan levyiset suksea kohden.

Esimerkiksi, jos laskettelusuksesi keskiosa/vyötärö on 85mm leveä, tarvitset vähintään 85mm levyiset jarrut, mutta ei mielellään yli 100mm leveitä. Liian kapeat jarrut hankaavat kiinni suksen reunoilta ja eivät aukea siteen lauetessa kunnolla. Liian leveät jarrut taas hankaavat lumen pintaa kun suksella tehdään kanttaavia käännöksiä. Yleisesti voidaan siis sanoa että älä osta siteitä, joiden jarrut ovat yli 15mm suksen vyötäröleveyttä leveämmät.

Monesti samaa sidemallia on saatavilla useilla eri jarruleveyksillä ja vapaalaskusuksiin onkin saatavilla leveämpiä jarruja. Jarruja voi ostaa myös erikseen, mikäli ne hajoavat.

Siteiden rakenne ja kestävyys

Toinen tärkeä seikka siteissä on niiden kestävyys. Korkeampi DIN-arvo tarkoittaa käytännössä sidettä, joka on tarkoitettu kokeneelle tai eksperttitasoiselle laskijalle. Siteet, joissa on korkeampi DIN-arvo, on rakennettu myös vahvemmiksi eri materiaaleja käyttäen. Mitä enemmän voimaa siteeseen välittyy, sen kestävämpi sen tulee olla. Kalliimmissa siteissä DIN-asteikko on huomattavasti korkeampi, siteen rakenne on tiiviimpää, muoviosat on korvattu metalliosilla ja siteiden suunnittelu takaa parempaa toimivuutta.

Touring- eli randositeet

Randositeet mahdollistavat kantapään nostamisen ylös hiihtositeen tapaan, jotta nouseminen mäkeä ylös nousukarvojen avulla olisi helpompaa. Randositeet on suunniteltu hiihtovaelluskäyttöön, mutta soveltuvat monesti hyvin myös laskemiseen hissiä käyttäen. Randosidemallit vaihtelevat suuresti eri valmistajien välillä.

Randositeet jaetaan kahteen eri kategoriaan: tavallisiin randositeisiin ja tech-siteisiin (dynafit). Tavallisissa randositeissä on päkijän ja kantapään alla siteen runkoon kiinnitetyt, liikkuvat palat alppisiteiden tapaan. Tech-siteet ovat tyyliltään minimalistisia ja perustuvatkin touring-mallisen monon muodon hyödyntämiseen siteen “runkona”.

Tavallisissa randositeissä voidaan käyttää normaalia laskettelumonoa, kun tech-mallin siteet vaativat touring-monot toimiakseen.

Siteiden hinta

Siteiden hinta vaihtelee aina muutaman kympin hintaisista lasten siteistä 500-euron arvoisiin huippuluokan siteisiin. Tavalliselle laskijalle riittää hyvin alle 100-euron arvoiset siteet. Harrastelija voi harkita siteitä 100-200 euron hintaluokista. Kokeen laskijan kannattaa katsoa siteitä 200-euron hintaluokasta lähtien, jotta siteet kestäisivät niille asetetun rasituksen.